§ 1

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu dostępnego pod adresem https://innovaseo.pl jest firma InnovaSEO, ul. Mgielna 6/3 – 60-369 Poznań, NIP: 7792278268, REGON: 302816127.

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), a także na podstawie pozostałych przepisów prawa regulujących ochronę danych osobowych.

3. Pozyskiwanie informacji podawanych przez Użytkowników serwisu odbywa się poprzez formularze kontaktowe zawarte na stronach https://innovaseo.pl, poprzez gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego oraz za pomocą plików Cookies (tzw. ciasteczek).

4. Najwyższe standardy bezpieczeństwa przepływu informacji zapewnia zabezpieczenie serwisu certyfikatem SSL (połączenie szyfrowane)

§ 2

1. Przetwarzanie danych osobowych podawanych przez Użytkowników ma na celu tylko i wyłącznie: przedstawienie darmowej wyceny oferowanych przez nas usług oraz w celu obsługi zgłoszenia i odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Użytkownika.

2. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności Administrator Danych Osobowych gromadzi następujące dane:
a) Imię i Nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) adres domeny internetowej

3. Na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione odpowiednim organom państwa.

4. Dane przechowywane będą tak długo, jak będzie to niezbędne do realizowania postanowień zawartych w § 2 pkt 1.

5. Każdy z Użytkowników ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.