Atrybut ALT – co to jest i jak go używać?

Współczesne strony internetowe, oprócz tekstów, często zawierają również różne obrazy i multimedia. W przypadku braku możliwości wyświetlenia tych treści przez przeglądarki lub dla osób korzystających z technologii asystujących, atrybut ALT jest niezbędnym narzędziem....

Webinar – co to jest?

Webinar to interaktywna prezentacja lub wykład, który odbywa się online na żywo lub jest nagrywany i udostępniany w późniejszym czasie. Webinary są często organizowane przez firmy, które chcą promować swoje produkty lub usługi, przez specjalistów, którzy chcą dzielić...
Czym są dane strukturalne – zastosowanie w SEO

Czym są dane strukturalne – zastosowanie w SEO

Dane strukturalne to informacje w postaci zorganizowanej i zdefiniowanej w sposób umożliwiający ich łatwe przetwarzanie przez komputery lub inne systemy informatyczne. Można je traktować jako metadane, które opisują strukturę i właściwości różnych elementów w danym...
Cykl życia produktu

Cykl życia produktu

Cykl życia produktu to jedna z kluczowych koncepcji w dziedzinie marketingu, która pomaga przedsiębiorstwom w zrozumieniu i planowaniu strategii na każdym etapie rozwoju produktu. Od wprowadzenia na rynek, poprzez okres wzrostu i dojrzałości, aż po spadek sprzedaży i...
Co to jest konwersja?

Co to jest konwersja?

W kontekście analityki w marketingu, konwersja odnosi się zwykle do procesu przekształcania odwiedzających stronę internetową w klientów lub użytkowników wchodzących w interakcje z marką. Konwersja może być mierzona za pomocą wskaźników, takich jak wskaźnik konwersji...
Co to jest Above the Fold?

Co to jest Above the Fold?

Above the Fold to termin pochodzący z dziedziny projektowania stron internetowych, który oznacza obszar strony internetowej widoczny bez potrzeby przewijania. Jest to pierwsze wrażenie, jakie użytkownik odnosi w momencie wejścia na stronę internetową i ma kluczowe...