Webinar – co to jest?

InnovaSEO.PL E Definicje E Webinar – co to jest?
03/17/2023

Webinar to interaktywna prezentacja lub wykład, który odbywa się online na żywo lub jest nagrywany i udostępniany w późniejszym czasie. Webinary są często organizowane przez firmy, które chcą promować swoje produkty lub usługi, przez specjalistów, którzy chcą dzielić się wiedzą na konkretny temat, a także przez szkoły i uniwersytety, które chcą prowadzić zajęcia zdalne. Uczestnicy webinariów zazwyczaj mają możliwość zadawania pytań prelegentowi oraz interakcji z innymi uczestnikami za pomocą czatu lub innych narzędzi komunikacyjnych. Aby wziąć udział w webinarze, zazwyczaj wystarczy zarejestrować się wcześniej i otrzymać link do transmisji.

Jak działa webinar?

Webinary to wydarzenia edukacyjne, które zazwyczaj odbywają się za pośrednictwem specjalnej platformy internetowej umożliwiającej w czasie rzeczywistym przesyłanie dźwięku, obrazu oraz prezentacji na ekranie. Organizatorzy webinariów zazwyczaj rejestrują się na platformie, gdzie tworzą wydarzenie, w którym określają datę, godzinę, temat i opis prezentacji. Następnie zapraszają uczestników, którzy otrzymują link do transmisji oraz dodatkowe instrukcje dotyczące przygotowania do udziału w webinarze.

W trakcie webinaru prelegent występuje przed kamerą, prowadząc prezentację lub wykład. W czasie prezentacji na ekranie widoczna jest także prezentacja, a uczestnicy mają możliwość zadawania pytań prelegentowi za pomocą czatu lub innych narzędzi komunikacyjnych. Często na koniec webinaru jest czas na dyskusję i zadawanie pytań.

W zależności od platformy, na której odbywa się webinar, są dostępne różne narzędzia, takie jak ankiety, quizy, sondy czy też panele kontrolne, umożliwiające prelegentowi zarządzanie webinarium. Platformy te pozwalają także na nagrywanie webinarów, aby uczestnicy, którzy nie mogli uczestniczyć w transmisji na żywo, mieli możliwość obejrzenia nagrania w późniejszym czasie.

Ile czasu trwają zazwyczaj webinary?

Czas trwania webinarów może się różnić w zależności od tematu, liczby prelegentów oraz od organizatora. Zazwyczaj webinary trwają od 30 minut do 2 godzin, ale mogą się też zdarzać wydarzenia krótsze lub dłuższe niż te przedstawione zakresy. Długość webinaru zależy od liczby prezentowanych zagadnień, poziomu szczegółowości przedstawianej tematyki, a także od ilości pytań, jakie zadają uczestnicy. Dobrym rozwiązaniem jest przedstawienie czasu trwania webinara już na etapie rejestracji, aby uczestnicy wiedzieli, ile czasu powinni zarezerwować na udział w wydarzeniu.

Dla kogo webinar jest dobrym pomysłem?

Webinary mogą być korzystne dla wielu osób i instytucji. Webinary są korzystne dla firm, specjalistów, szkół i uczelni oraz dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem wiedzy na określony temat. Warto zwrócić uwagę na to, że webinary są szczególnie przydatne w dobie pandemii, kiedy większość działań przenosi się do świata online.

Webinary dla firm

Webinary mogą pomóc firmom w promocji ich produktów lub usług, podnoszeniu świadomości na temat marki i budowaniu zaangażowania klientów. Przedsiębiorstwa mogą też organizować webinary dla swoich pracowników w celu szkolenia ich w określonych dziedzinach lub przekazania ważnych informacji.

Webinary dla specjalistów

Webinary stanowią doskonałą okazję dla specjalistów, takich jak naukowcy, eksperci branżowi czy trenerzy, aby dzielić się swoją wiedzą z innymi. Mogą oni przeprowadzać wykłady, warsztaty i prezentacje na żywo, pozwalając na interakcję z publicznością oraz na zadawanie pytań.

Webinary dla szkół i uczelni

Webinary to dobry sposób na prowadzenie zdalnych zajęć i wykładów, które są szczególnie ważne w dobie pandemii. Dzięki webinarom nauczyciele i wykładowcy mogą przekazywać wiedzę swoim uczniom i studentom z dowolnego miejsca na świecie.

Webinary  dla wszystkich zainteresowanych

Webinary są dostępne dla każdej osoby, która chce zdobyć nową wiedzę na dany temat lub poznać inny punkt widzenia na konkretną sprawę. Dzięki temu, że webinary są prowadzone online, uczestnicy mogą brać w nich udział z dowolnego miejsca na świecie i w dogodnym dla siebie czasie.

Jakie są darmowe narzędzia do prowadzenia webinarów?

  • Zoom – to narzędzie umożliwiające prowadzenie wideokonferencji i webinarów na żywo, a także nagrywanie wydarzeń. Darmowa wersja Zooma umożliwia organizowanie spotkań do 40 minut z maksymalnie 100 uczestnikami.
  • Google Meet – to narzędzie do prowadzenia wideokonferencji i webinarów, które jest dostępne w ramach usługi G Suite. Użytkownicy mogą organizować spotkania z maksymalnie 100 uczestnikami przez 60 minut.
  • Skype – to darmowy program, który umożliwia prowadzenie wideokonferencji, prezentacji, udostępnianie ekranu i przesyłanie plików. Skype pozwala na prowadzenie spotkań z maksymalnie 50 uczestnikami.
  • Facebook Live – to narzędzie do prowadzenia transmisji na żywo, które jest dostępne na platformie Facebook. Dzięki niemu można przeprowadzać webinar na żywo i transmitować go bezpośrednio na profilu lub fanpage’u.
  • Jitsi Meet – to narzędzie open source, które umożliwia prowadzenie wideokonferencji i webinarów na żywo, a także udostępnianie ekranu i prezentacji. Jitsi Meet pozwala na organizowanie spotkań z maksymalnie 75 uczestnikami

Podsumowanie webinarów

Webinary to interaktywne wydarzenia edukacyjne prowadzone online, które umożliwiają prowadzenie prezentacji, wykładów i szkoleń na żywo lub w formie nagrania. Webinary są często wykorzystywane przez firmy, specjalistów, szkoły i uczelnie, aby dzielić się wiedzą i budować zaangażowanie z odbiorcami. Dzięki platformom internetowym, które umożliwiają przesyłanie dźwięku, obrazu oraz prezentacji na ekranie, uczestnicy mogą brać udział w webinarze z dowolnego miejsca na świecie. Webinary umożliwiają także zadawanie pytań i interakcję z prelegentem za pomocą czatu lub innych narzędzi komunikacyjnych. Wiele narzędzi do prowadzenia webinarów jest dostępnych za darmo, jednak często wymagają one wykupienia wersji płatnej dla większej liczby uczestników lub dłuższego czasu trwania wydarzenia.