Czym są Core Web Vitals? – Miary jakości strony

InnovaSEO.PL E Definicje E Czym są Core Web Vitals? – Miary jakości strony
12/04/2023

Czym są Core Web Vitals? – Miary jakości strony

Core Web Vitals to zestaw trzech miar, które zostały wprowadzone przez Google w celu oceny i poprawy jakości stron internetowych. Są one kluczowe dla użytkowników, ponieważ odzwierciedlają doświadczenie przeglądania witryny z perspektywy szybkości ładowania, interaktywności oraz stabilności.

Co składa się na Core Web Vitals?

Miary te obejmują:

  • Largest Contentful Paint (LCP) – czas potrzebny na wyświetlenie największego elementu treści na stronie.
  • First Input Delay (FID) – opóźnienie reakcji po pierwszej interakcji użytkownika ze stroną.
  • Cumulative Layout Shift (CLS) – suma zmian układu elementów podczas ładowania strony.

Każda z tych miar jest ważna dla ogólnej percepcji użytkownika o funkcjonowaniu danej witryny. Dzięki nim można dokonać analizy i identyfikacji problematycznych obszarów, co umożliwia właścicielom stron podejmowanie działań mających na celu poprawę ich działania.

Jak mierzyć Core Web Vitals?

Google udostępniło narzędzie PageSpeed Insights oraz Search Console do pomiaru LCP i CLS. Natomiast FID można zmierzyć za pomocą narzędzia Chrome DevTools lub Lighthouse. Warto również pamiętać, że miary te są dynamiczne i mogą ulegać zmianom w zależności od urządzenia oraz połączenia internetowego użytkownika.

Jakie znaczenie mają Core Web Vitals dla SEO?

Google potwierdziło, że Core Web Vitals będą miały wpływ na ranking stron w wynikach wyszukiwania. Oznacza to, że strony o lepszych wskaźnikach tych miar będą wyżej pozycjonowane przez algorytm Google. Dlatego właściciele witryn powinni zadbać o zoptymalizowanie swoich stron pod kątem tych parametrów.

Wprowadzenie Core Web Vitals jest kolejnym krokiem giganta technologicznego w dążeniu do zapewnienia jak najlepszego doświadczenia przeglądania dla użytkowników sieci. Szybkość ładowania strony ma ogromny wpływ na jej skuteczność – im szybsze działanie, tym większa szansa na konwersję czyli osiągnięcie celu biznesowego.

Jak poprawić swoje wyniki Core Web Vitals?

Aby uzyskać lepsze rezultaty w zakresie LCP należy zadbać o minimalizację czasu potrzebnego na pobranie najważniejszego elementu treści ze strony (np. zdjęcia). Można to osiągnąć dzięki kompresji obrazów, wykorzystaniu technologii cache oraz minimalizacji kodu HTML i CSS.

W przypadku FID warto zadbać o zoptymalizowanie skryptów JavaScript na stronie. Należy unikać blokowania interakcji użytkownika przez długi czas poprzez przesunięcie ładowania niektórych elementów poza pierwszy ekran lub zastosowanie asynchronicznych metod wczytywania skryptów.

Aby zmniejszyć CLS należy dbać o odpowiednie ustawienie rozmiarów i atrybutów dla obrazków oraz innych elementów strony. Warto również używać jednostek procentowych w celu zachowania proporcjonalności podczas skalowania witryny na różnych urządzeniach.

Zakończenie

Mając świadomość znaczenia Core Web Vitals dla SEO, właściciele stron powinni regularnie monitorować swoje wyniki i podejmować działania mające na celu ich poprawę. Dzięki temu będą mogli zapewnić lepsze doświadczenie użytkownikom sieci oraz osiągnąć sukces w biznesie online dzięki wysokiemu pozycjonowaniu w wynikach wyszukiwania Google.