Co to jest ROI? – Zwrot z inwestycji

InnovaSEO.PL E Definicje E Co to jest ROI? – Zwrot z inwestycji
12/11/2023

Co to jest ROI? – Zwrot z inwestycji

Zwrot z inwestycji, czyli popularnie nazywany ROI (ang. Return on Investment) jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych wykorzystywanych w biznesie. Jest to miara efektywności i rentowności dokonanej przez nas inwestycji. W prostych słowach, dzięki obliczeniu zwrotu z inwestycji możemy określić ile zarobiliśmy lub straciliśmy na danej transakcji.

Jak obliczyć ROI?

Aby obliczyć zwrot z inwestycji należy odjąć koszt początkowy od końcowego wyniku i podzielić otrzymany wynik przez koszt początkowy pomnożony razy 100%. Prosty wzór prezentuje się następująco:

(Wynik końcowy – Koszt początkowy)/Koszt początkowy x 100%

Dla przykładu, jeśli zakupimy akcje spółki za kwotę 10 tysięcy złotych a po roku sprzedamy je za 12 tysięcy złotych, nasz zwrot z tej operacji będzie wynosił:

(12000-10000)/10000×100%=20%

Rodzaje ROI

Istnieje kilka rodzajów wskaźnika ROI wyróżnianych w różnych dziedzinach biznesu. Najczęściej stosowane to:

 • ROI brutto – uwzględnia wszystkie koszty związane z inwestycją, takie jak podatki czy opłaty
 • ROI netto – pomija dodatkowe koszty i skupia się tylko na czystym dochodzie
 • ROI kapitału własnego – oblicza zwrot jedynie dla środków własnych włożonych do projektu lub przedsięwzięcia
 • ROI całkowite – bierze pod uwagę cały okres trwania inwestycji, a nie tylko pojedynczy rok

Zastosowanie ROI w praktyce

Jak już wspomniano wcześniej, wskaźnik ROI jest bardzo ważnym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorców oraz analityków finansowych. Dlaczego? Przedstawiamy kilka przykładów jego praktycznego zastosowania.

  Inwestycje w akcje spółek giełdowych:
  W przypadku zakupu akcji danej spółki warto sprawdzić jej historię i przewidywać potencjalny zwrot z tej transakcji. Obliczenie ROI pozwoli nam ocenić efektywność naszej decyzji oraz porównać ją ze średnią stopą zwrotu na rynku.
  Inwestycje w nieruchomości:
  Podobnie jak w przypadku akcji, obliczenie ROI pozwala na ocenę efektywności inwestycji w nieruchomość. Dzięki temu możemy porównać różne oferty i wybrać tę najbardziej opłacalną.
  Inwestycje marketingowe:
  W dzisiejszych czasach większość firm prowadzi działania marketingowe mające na celu zwiększenie sprzedaży lub rozpoznawalności marki. Obliczanie zwrotu z takich inwestycji jest niezbędne do określenia skuteczności kampanii oraz podejmowania decyzji o dalszym jej finansowaniu.

Zalety i ograniczenia wskaźnika ROI

ROI jest bardzo przydatnym narzędziem, jednak należy pamiętać o jego zaletach i ograniczeniach.

 • Jest prostym sposobem na szybkie oszacowanie rentowności danej transakcji czy projektu
 • Poza samymi liczbami uwzględnia również czynniki ryzyka oraz kosztów dodatkowych
 • Daje możliwość porównywania różnych opcji inwestycyjnych ze sobą

Należy jednak pamiętać, że wskaźnik ten może być mylący jeśli nie uwzględni się wszystkich istotnych aspektów danego przedsięwzięcia. Ponadto, niektóre inwestycje mogą przynieść korzyści w dłuższym okresie czasu, co może wpłynąć na obniżenie wskaźnika ROI.

Podsumowanie

Zwrot z inwestycji jest jednym z najważniejszych wskaźników finansowych wykorzystywanych w biznesie. Dzięki jego obliczeniu możemy ocenić efektywność i rentowność dokonanej przez nas transakcji lub projektu. Warto jednak pamiętać o zaletach i ograniczeniach tego narzędzia oraz uwzględnić wszystkie istotne czynniki przy jego stosowaniu.