Co to jest DNS? – System nazw domen

InnovaSEO.PL E Definicje E Co to jest DNS? – System nazw domen
12/17/2023

DNS (Domain Name System) jest jednym z najważniejszych elementów, które umożliwiają działanie internetu. Jest to system nazw domen, który przypisuje adresy IP do czytelnych dla ludzi nazw stron internetowych. Dzięki DNS możemy wpisywać w przeglądarce np. „www.google.com” zamiast zapamiętywać skomplikowane numery IP.

Pierwsze kroki w rozwoju sieci komputerowej były bardzo trudne i wymagały od użytkowników znajomości konkretnych numerów IP każdej strony internetowej, którą chcieli odwiedzić. Wraz ze wzrostem popularności Internetu pojawiła się potrzeba stworzenia prostszego sposobu na dostęp do witryn online bez konieczności pamiętania tych liczb.

W 1983 roku powstał właśnie DNS – system oparty na hierarchicznej strukturze serwerów odpowiedzialnych za mapowanie nazwy domeny na jej adres IP. Działanie tego mechanizmu można porównać do książki telefonicznej: podając imię i nazwisko abonenta, otrzymujemy jego numer telefonu.

Struktura DNS

System DNS składa się z kilku warstw oraz różnego rodzaju serwerów pełniących określone funkcje:

1) Root Server

Jest to pierwsza warstwa infrastruktury DNS i zawiera informacje o wszystkich głównych domenach takich jak .com, .org czy .net. Wszystkie serwery DNS na świecie muszą mieć dostęp do tych informacji.

2) Top-Level Domain Server (TLD)

Kolejna warstwa to serwery TLD, które odpowiadają za obsługę domen najwyższego poziomu np. dla Polski jest to „.pl”. Są one odpowiedzialne za przekierowanie zapytania o konkretny adres IP do właściwej lokalizacji w sieci.

3) Authoritative Name Server

To trzecia i ostatnia warstwa infrastruktury DNS. Serwer ten przechowuje informacje o konkretnej domenie oraz jej poddomenach i udostępnia je innym serwerom przychodzącym z zapytaniami od użytkowników internetu.

Jak działa system DNS?

Gdy wpisujemy nazwę strony internetowej w przeglądarce, nasze urządzenie wysyła żądanie do lokalnego resolvera – specjalnego programu komputerowego odpowiedzialnego za rozwiązywanie nazw domenowych na numery IP. Resolver sprawdza swoją pamięć podręczną lub kontaktuje się ze swoim dostawcą usług internetowych (ISP), aby uzyskać potrzebne mu informacje.

Jeśli nie ma ich tam, resolver kieruje pytanie do root servera dotyczącego określonej części nazwy domeny np. „.com” lub „.pl”. Root server następnie przesyła dalsze instrukcje do odpowiedniego serwera TLD, który z kolei przekierowuje pytanie do właściwego authoritative name servera. Ten ostatni udziela resolverowi informacji o adresie IP danej strony internetowej.

Znaczenie DNS dla SEO

System DNS ma również duże znaczenie dla pozycjonowania stron w wyszukiwarce Google. Wpływa on na szybkość ładowania witryny oraz jej dostępność online. Jeśli serwer DNS jest wolny lub niedostępny, może to spowodować opóźnienia w wyświetlaniu strony i negatywnie wpłynąć na jej ranking w wynikach wyszukiwania.

Warto także pamiętać o poprawnym skonfigurowaniu rekordów DNS takich jak CNAME czy MX – błędne ustawienie tych parametrów może prowadzić do problemów z działaniem poczty elektronicznej lub innych usług powiązanych z domeną.

Podsumowanie

DNS (Domain Name System) jest niezbędnym elementem infrastruktury internetowej umożliwiającym nam korzystanie ze stron www bez konieczności zapamiętywania adresów IP każdej witryny. Dzięki hierarchicznej budowie systemu możliwe jest szybkie i efektywne mapowanie nazwy domeny na odpowiadający mu numer IP. Poprawna konfiguracja rekordów DNS ma również istotne znaczenie dla widoczności naszej strony w sieci oraz jej dostępności dla użytkowników. Dlatego warto zadbać o to, aby nasz system DNS działał sprawnie i nie sprawiał problemów.