Co to jest atrybut target? – Wykorzystanie w linkach

InnovaSEO.PL E Definicje E Co to jest atrybut target? – Wykorzystanie w linkach
11/15/2023

Atrybut target w linkach – co to jest i jak go wykorzystać?

Atrybut target jest jednym z wielu atrybutów HTML, który pozwala na określenie sposobu otwierania odnośnika. Jest on szczególnie przydatny w przypadku tworzenia linków do innych stron lub dokumentów, ponieważ umożliwia kontrolę nad tym, czy dana strona zostanie otwarta w tej samej karcie przeglądarki czy też w nowej.

Rodzaje wartości atrybutu target

Istnieją trzy główne rodzaje wartości dla atrybutu target: _blank, _self oraz _parent/_top. Każda z nich ma swoje specyficzne działanie i może być użyta w różnych sytuacjach.

1) Wartość _blank powoduje otworzenie odnośnika w nowym oknie lub karcie przeglądarki (zależy to od ustawienia użytkownika). Dzięki temu osoba klikająca na link nie opuszcza aktualnej strony.

2) Wartość _self, która jest również domyślna jeśli nie podamy żadnego innego parametru, spowoduje przeładowanie bieżącej strony docelowej. Oznacza to więc brak zmiany adresu URL ani utratę danych wprowadzonych przez użytkownika.

3) Wartość _parent powoduje otwarcie odnośnika w ramce nadrzędnej, jeśli taka istnieje. Jeżeli nie ma ramek, to zachowanie jest takie samo jak dla wartości _self.

4) Wartość _top natomiast spowoduje przeładowanie całej strony docelowej z pominięciem wszystkich ramek (nawet jeśli są obecne).

Jak wykorzystać atrybut target w linkach?

Aby skorzystać z możliwości atrybutu target, należy dodać go do kodu HTML danego linka. Przykład:

<a href="https://www.example.com" target="_blank">Link</a>

W tym przypadku po kliknięciu na link „Link”, strona www.example.com zostanie otwarta w nowym oknie lub karcie przeglądarki.

Możliwe jest również ustawienie wartości atrybutu za pomocą JavaScript. Dzięki temu można dynamicznie zmieniać sposób otwierania odnośników na stronie internetowej.

Zalety i korzyści wynikające ze stosowania atrybutu target

Wykorzystanie właściwie ustawionego atrybutu target może mieć wiele korzyści zarówno dla użytkowników witryny, jak i jej właściciela.

Po pierwsze, dzięki możliwości otworzenia odnośnika w nowym oknie czy karcie, użytkownik nie musi opuszczać aktualnie przeglądanej strony. Dzięki temu może on szybko i wygodnie przełączać się między różnymi stronami bez konieczności powracania do poprzedniej.

Po drugie, atrybut target pozwala na kontrolę nad tym, czy odnośnik zostanie otwarty w tej samej karcie (wartość _self) czy też w nowym oknie lub karcie (_blank). W przypadku linków zewnętrznych warto rozważyć ustawienie właśnie tego ostatniego parametru – dzięki temu osoba klikająca na link nie będzie automatycznie przeniesiona ze swojej witryny.

Podsumowanie

Atrybut target jest bardzo przydatną funkcją HTML pozwalającą na kontrolę nad sposobem otwierania odnośnika. Umożliwia to m.in. uniknięcie utraty danych wprowadzonych przez użytkownika oraz zapewnia większą wygodę podczas przeglądania wielu stron internetowych jednocześnie. Pamiętajmy jednak o odpowiednim dobieraniu wartości dla tego atrybutu – każda sytuacja wymaga innego podejścia i należy dostosować je do potrzeb naszych użytkowników.