Co to jest atrybucja?

InnovaSEO.PL E Definicje E Co to jest atrybucja?
03/01/2023
Co to jest atrybucja?

Czym jest atrybucja?

Atrybucja (ang. attribution) odnosi się do procesu przypisywania przyczyn, autorstwa, zasług lub odpowiedzialności za określone zdarzenia lub wyniki.

W kontekście marketingu, atrybucja odnosi się do sposobu przypisywania sukcesu lub konwersji do określonych interakcji, działań lub kanałów marketingowych. W skrócie, atrybucja to określenie, które kanały marketingowe i punkty styku z klientem przyczyniły się do konwersji lub innych celów biznesowych.

Atrybucja jest ważnym narzędziem dla marketerów, którzy chcą dokładnie mierzyć skuteczność swoich kampanii i podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych danych. Metody atrybucji mogą różnić się w zależności od specyfiki kampanii i rodzaju działań marketingowych, a popularne podejścia obejmują atrybucję pierwszej interakcji, atrybucję ostatniej interakcji oraz atrybucję wielokanałową.

Na czym polega teoria atrybucji?

Teoria atrybucji to koncepcja psychologiczna, która odnosi się do sposobu, w jaki ludzie wyjaśniają przyczyny zachowań innych osób oraz swoje własne zachowanie. Teoria ta zakłada, że ludzie dokonują atrybucji na podstawie dwóch rodzajów informacji: informacji o osobie (np. jej cechach osobowości) oraz informacji o kontekście (np. sytuacji, w której zachowanie miało miejsce).

Według tej teorii, ludzie dokonują atrybucji w celu zrozumienia przyczyn zachowań, aby móc przewidywać i kontrolować swoje otoczenie. Mogą oni dokonywać atrybucji na różne sposoby, w zależności od sytuacji, w której się znajdują. Na przykład, jeśli widzą, że ktoś popełnia błąd, mogą atrybuować to albo na podstawie cech tej osoby (np. uważają ją za niekompetentną), albo na podstawie sytuacji (np. uważają, że osoba była zmęczona).

Teoria atrybucji jest ważna dla psychologii społecznej, ponieważ pomaga wyjaśnić, jak ludzie postrzegają siebie i innych oraz jakie czynniki wpływają na ich zachowania. Jest również stosowana w biznesie i marketingu, gdzie pomaga zrozumieć, jak klienci dokonują atrybucji swoich decyzji zakupowych i jakie czynniki wpływają na ich postrzeganie marki czy produktów.

Jakie znamy modele atrybucji?

W kontekście marketingu i analizy danych istnieją różne modele atrybucji, które pomagają wyjaśnić, jak różne punkty styku z klientem wpływają na decyzje zakupowe lub inne cele biznesowe. Poniżej przedstawiam krótki opis kilku najpopularniejszych modeli atrybucji:

 1. Model atrybucji ostatniej interakcji (Last Click Attribution) – w tym modelu cała odpowiedzialność za konwersję lub cel biznesowy przypisywana jest ostatniej interakcji, jaką klient miał z marką przed dokonaniem zakupu lub wykonaniem innej akcji.
 2. Model atrybucji pierwszej interakcji (First Click Attribution) – w tym modelu cała odpowiedzialność za konwersję lub cel biznesowy przypisywana jest pierwszej interakcji, jaką klient miał z marką.
 3. Model atrybucji liniowej (Linear Attribution) – w tym modelu odpowiedzialność za konwersję lub cel biznesowy dzielona jest równomiernie między wszystkie punkty styku z klientem, które wystąpiły przed dokonaniem akcji.
 4. Model atrybucji oparty na pozycji (Position-Based Attribution) – w tym modelu odpowiedzialność za konwersję lub cel biznesowy przypisywana jest określonym punktom styku z klientem, które wystąpiły przed dokonaniem akcji. Największa waga przypisywana jest zazwyczaj punktom styku, które wystąpiły na początku i na końcu procesu zakupowego.
 5. Model atrybucji oparty na algorytmach (Algorithmic Attribution) – w tym modelu odpowiedzialność za konwersję lub cel biznesowy przypisywana jest na podstawie skomplikowanych algorytmów, które uwzględniają wiele czynników, takich jak czas trwania interakcji, rodzaj urządzenia, które zostało użyte, czy rodzaj kampanii marketingowej.

Warto zauważyć, że każdy z tych modeli ma swoje wady i zalety, a ich wybór zależy od specyfiki kampanii i celów biznesowych.

Atrybucja w marketingu – jak możemy wykorzystać atrybucję w e-marketingu?

Atrybucja w marketingu odnosi się do procesu przypisywania wartości poszczególnym punktom styku (interakcjom) z klientem, które wpłynęły na konwersję lub osiągnięcie innego celu biznesowego. Współczesne strategie marketingowe zwykle składają się z wielu kanałów, takich jak reklama w mediach społecznościowych, e-maile marketingowe, reklamy displayowe czy kampanie reklamowe w wyszukiwarkach, dlatego też atrybucja jest ważnym narzędziem pozwalającym na zrozumienie, jak każdy z tych kanałów wpływa na finalny wynik biznesowy.

W ramach atrybucji marketingowej, wykorzystuje się różne modele, takie jak model atrybucji ostatniej interakcji (Last Click Attribution) lub model atrybucji oparty na algorytmach (Algorithmic Attribution), aby zrozumieć, jakie punkty styku z klientem przyczyniły się do zakupu lub innej akcji. Dzięki temu, że atrybucja pozwala na dokładne określenie wpływu każdego z kanałów na końcowy wynik, marketerzy mogą lepiej planować swoje kampanie i alokować budżety w sposób bardziej efektywny.

Ważnym elementem atrybucji w marketingu jest również wykorzystanie narzędzi analitycznych, takich jak narzędzia Google Analytics czy Adobe Analytics, które pozwalają na zbieranie i analizowanie danych z różnych źródeł i kanałów marketingowych. Dzięki temu można dokładnie śledzić zachowanie użytkowników na stronie internetowej, a także przypisać wartość poszczególnym punktom styku z klientem na podstawie różnych modeli atrybucji.

Warto zauważyć, że atrybucja w marketingu jest procesem dynamicznym, a wybór odpowiedniego modelu atrybucji zależy od specyfiki kampanii i celów biznesowych. W związku z tym, marketerzy powinni regularnie monitorować wyniki swoich działań, dostosowywać strategie i model atrybucji, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Jak wybrać odpowiedni model atrybucji do działalności swojego biznesu?

Wybór modelu atrybucji zależy od specyfiki biznesu, rodzaju kampanii marketingowej i celów biznesowych. Nie ma jednego uniwersalnego modelu atrybucji, który byłby najlepszy dla każdego biznesu. Dlatego, aby wybrać najlepszy model atrybucji dla swojego biznesu, należy przeanalizować specyfikę swojej branży, rodzaj kampanii oraz cel biznesowy.

Niektóre z popularnych modeli atrybucji stosowanych w marketingu to:

 • Atrybucja ostatniego kliknięcia (Last Click Attribution)
 • Atrybucja pierwszego kliknięcia (First Click Attribution)
 • Atrybucja liniowa (Linear Attribution)
 • Atrybucja oparta na pozycji (Position-Based Attribution)
 • Atrybucja oparta na czasie (Time Decay Attribution)
 • Atrybucja oparta na algorytmach (Algorithmic Attribution)

Przykładowo, jeśli Twoim celem biznesowym jest zwiększenie sprzedaży przez sklep internetowy, to model atrybucji ostatniego kliknięcia (Last Click Attribution) może być dobrym wyborem, ponieważ przypisuje całą wartość konwersji do ostatniego punktu styku z klientem, czyli kliknięcia w link prowadzący do zakupu. Jednakże, jeśli Twoja kampania marketingowa składa się z wielu kanałów, takich jak reklama w mediach społecznościowych, e-maile marketingowe i kampanie reklamowe w wyszukiwarkach, to bardziej zaawansowany model atrybucji oparty na algorytmach (Algorithmic Attribution) może być bardziej dopasowany do Twojego biznesu.

Warto również zauważyć, że wybór odpowiedniego modelu atrybucji może być procesem eksperymentowania i testowania różnych podejść, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojego biznesu.