Co to jest algorytm? – Kluczowe pojęcie w informatyce

InnovaSEO.PL E Definicje E Co to jest algorytm? – Kluczowe pojęcie w informatyce
11/05/2023

Algorytm – kluczowe pojęcie w informatyce

Jednym z najważniejszych terminów, które należy poznać przy rozpoczynaniu nauki programowania jest algorytm. Jest to podstawowe pojęcie w dziedzinie informatyki i stanowi fundament dla tworzenia skutecznych i efektywnych rozwiązań komputerowych. W tym artykule dowiesz się czym dokładnie jest algorytm oraz jakie są jego główne cechy.

Czym jest algorytm?

Algorytmem nazywamy sekwencję kroków lub instrukcji, które prowadzą do wykonania określonego zadania lub rozwiązania problemu. Może on być przedstawiony za pomocą diagramu blokowego, pseudokodu lub języka programowania. Algorytmy wykorzystywane są we wszystkich dziedzinach informatyki – od prostych obliczeń matematycznych po bardziej skomplikowane systemy sztucznej inteligencji.

Każdy dobrze zaprojektowany algorytm powinien spełniać kilka ważnych wymagań:

  • Działanie deterministyczne – oznacza to, że każde uruchomienie tego samego algorytmu na tych samych danych będzie dawało identyczny wynik;
  • Skończoność – czyli możliwość wykonania go w ograniczonej liczbie kroków;
  • Jednoznaczność – każdy krok algorytmu musi być jasny i precyzyjnie określony, aby nie pozostawiać miejsca na interpretację lub błędną interpretację przez komputer.

Ponadto, istotną cechą algorytmów jest ich efektywność. Oznacza to, że powinny one wykonywać zadanie w możliwie najkrótszym czasie oraz z minimalnym zużyciem pamięci. W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie przywiązuje się również do czytelności kodu źródłowego – im prostszy i bardziej przejrzysty algorytm, tym łatwiejsze będzie jego utrzymanie i rozwijanie w przyszłości.

Rodzaje algorytmów

Istnieje wiele różnych typów algorytmów, które można podzielić ze względu na różne kryteria. Jednym z nich jest sposób rozwiązania problemu:

  • Algorytmy dokładne (deterministyczne) – dające wynik idealny dla danego problemu;
  • Algorytmy niedokładne (heurystyczne) – stosowane gdy niemożliwe jest uzyskanie optymalnego rozwiązania w skończonym czasie; mogą dawać wyniki zbliżone do optymalnego, ale nie gwarantują tego.

Kolejnym kryterium jest sposób przetwarzania danych:

  • Algorytmy sekwencyjne – wykonywane są kolejno po sobie;
  • Algorytmy równoległe – posiadają wiele ścieżek wykonania jednocześnie; wymagają odpowiedniego sprzętu i systemu operacyjnego do działania.

Zastosowania algorytmów w informatyce

Jak już wspomniano, algorytmy znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach informatyki. Są one niezbędne przy tworzeniu programów komputerowych oraz rozwiązywaniu problemów matematycznych czy naukowych. Poniżej przedstawione zostały najważniejsze obszary ich wykorzystywania:

  • Sztuczna inteligencja (AI) – algorytmy stanowią podstawę dla wielu technik sztucznej inteligencji takich jak uczenie maszynowe czy sieci neuronowe;
  • Grafika komputerowa – dzięki nim możliwe jest generowanie realistycznych obrazów 3D oraz animacji;
  • Bazy danych