Web Core Vitals

Web Core Vitals LCP , FID i CLS mierzą trzy podstawowe elementy doświadczenia użytkownika i są uważane przez Google za część podstawowych celów strategii optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych. Każdy z nich może być użyty indywidualnie lub w połączeniu z innymi do podejmowania decyzji dotyczących projektu, architektury, kodu, treści i procesów wdrażania na stronach internetowych, z których korzystają ludzie.

Web Core Vitals – czym jest?

Głównym elementem projektu Google Vitals jest zestaw wskaźników i ocen, które, mamy nadzieję, dadzą właścicielom witryn, wydawcom i reklamodawcom nowy wgląd w jakość ich witryn. Google Web Core Vitals to zestaw metryk, które mierzą User Experience na stronie internetowej lub w aplikacji. Metryki te pomagają nam uniknąć niektórych typowych pułapek podczas procesu projektowania i pomagają nam stworzyć spójny wzorzec, który doprowadzi do optymalnego UX.

Web Core Vitals pochodzą z listy uzasadnionych sygnałów od użytkowników, które wyszukiwarki mogą jasno i jednoznacznie określić. Obejmują one na przykład to, czy strona jest widoczna po wpisaniu wyszukiwanego hasła. Według Google, użycie tych sygnałów na stronie w znaczącym stopniu wpłynie na ranking w najbliższym czasie. Naszym zdaniem sensowne jest zoptymalizowanie tych wskaźników jak najszybciej. Jest prawdopodobne, że w marcu – maju 2021 roku nastąpi znaczący wzrost ich wagi, co oznacza, że musisz nad nimi pracować już dziś.

Co jest brane pod uwagę przy Web Core Vitals?

Podstawowy model metryk zawiera następujące dwie metryki związane z interakcją na stronie LCP, FID oraz CLS.

LCP – Largest Contentful Paint

Largest Contentful Paint daje wgląd w to, jak szybko ładują się strony i mierzy, jak długo trwa renderowanie największego bloku na stronie, np. obrazka, video, wykresu czy innego największego elementu na stronie.

Innymi słowy LCP służy do śledzenia, jak szybko serwer jest w stanie załadować treść widoczną dla odwiedzającego. Na przykład, jeśli ładujesz artykuł informacyjny z 10 zdjęciami, chcemy się upewnić, że zdjęcia są ładowane szybko, aby użytkownik nie musiał czekać na pobranie dużych obrazów, zanim będzie mógł obejrzeć artykuł.

FID – First Input Delay

Koncepcja stojąca za FID polega na dostarczeniu metryki do pomiaru opóźnienia strony. Jest to zasadniczo czas potrzebny do zakończenia różnych interakcji, które mają miejsce na stronie. W tym przypadku mierzy on czas pomiędzy kliknięciem na przycisk a wywołaniem obsługi zdarzenia.Narzędzie Google First Input Delay mierzy czas pomiędzy Twoim działaniem a początkową reakcją strony internetowej. Uwzględnia ono tylko pierwsze opóźnienie wejścia po wykonaniu akcji, nie biorąc pod uwagę czasu potrzebnego na pobranie i wykonanie skryptów.

CLS – Cumulative Layout Shift

Strony internetowe ulegają zmianom układu zaraz po załadowaniu. Jeśli zmiana układu następuje w miejscu, w którym narusza wizualną integralność strony, operacja ta nazywana jest skumulowaną zmianą układu. Metryka Skumulowanego Przesunięcia Układu odzwierciedla, jak duża część projektu strony może zostać zmieniona, zanim jej początkowy stan zostanie całkowicie zmieniony.

Dodaj komentarz

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies.